ZWIĘKSZENIE ENERGII

Znaczne zwiększanie energii wyładowania iskrowego ponad minimum konieczne do niezawodnego powodowania zapłonu mieszanki mija się jednak z celem, ponieważ prawie nie ma wpływu na przebieg spalania w cylindrze. Do porównawczego sprawdzania napięcia wytwarzanego przez urządzenie zapłonowe stosuje się ostrzowy iskiernik trójelektrodowy, np. znormalizowany wg PN-55/S-76105 iskiernik z pomocniczą elektrodą jonizującą. Pomiary wykonywane w powietrzu o ciśnieniu barometfycz- nym polegają na wyznaczaniu maksymalnego odstępu między elektrodami głównymi (w mm), przy którym uzy­skuje się jeszcze ciągłe iskrzenie. Napięcie wytwarzane przez badane urządzenie zapłonowe odczytuje się z wykresu krzywej charakterystycznej iskiernika .

Witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących samochodów i motoryzacji, blog ściśle związany jest z moja pasja do 4 kółek. Zamieszczam tutaj wpisy wynikającego z mojego doświadczenia. Jeśli interesuje Cie taka tematyka to zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)