ZE WZGLĘDÓW PRAKTYCZNYCH

Ze względów prak­tycznych najkorzystniejsze wyprzedzenie zapłonu charak­teryzuje się przeważnie obszarem ograniczonym przez krzywe 1% spadku mocy (w stosunku do osiągalnej mocy maksymal­nej) oraz krzywą granicy stukania . Wymaganą zmienność wyprzedzenia zapłonu w za­leżności od prędkości biegu silnika zapewnia odśrodkowy Wpływ obciążenia silnika na najkorzys­tniejsze wyprzedze­nie zapłonu okreś­lają zależności po­między jednostko­wym zużyciem pali­wa (przy różnych stałych uchyleniach przepustnicy w gaź­niku i rozmaitych niezmiennych pręd­kościach biegu silni­ka) oraz tzw. dodat­kowym wyprzedze­niem zapłonu, czyli różnicą najkorzyst­niejszego wyprzedze­nia zapłonu przy da­nym obciążeniu częściowym i najkorzystniejszego wyprze­dzenia przy danej prędkości biegu silnika, jeżeli pracuje on z pełną mocą użyteczną.

Witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących samochodów i motoryzacji, blog ściśle związany jest z moja pasja do 4 kółek. Zamieszczam tutaj wpisy wynikającego z mojego doświadczenia. Jeśli interesuje Cie taka tematyka to zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)