ZAWOREK ODCINAJĄCY

Zaworek odcinający sekcji tłoczącej. Każdy układ wtrysko­wy bezpośredniego działania jest wyposażony w odpo­wiednio dobrany zaworek odcinający, który, decyduje o pra­widłowości otwierania się i zamykania rozpylacza we wtry- skiwaczu. Zaworek odcinający, spełniający podobne zada­nia jak zawór tłoczący w zwykłej pompie, służy do szczel­nego odcinania połączenia pomiędzy wnętrzem cylinderka 1 przewodem wysokiego ciśnienia na okresy czasu dzielące ko­lejne procesy wtry­skiwania.  Obecnie najszerzej stosowane są zawor- ki odcinające syste­mu BOSCH  i ich różne wersje.

Witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących samochodów i motoryzacji, blog ściśle związany jest z moja pasja do 4 kółek. Zamieszczam tutaj wpisy wynikającego z mojego doświadczenia. Jeśli interesuje Cie taka tematyka to zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)