ZAWARTOŚĆ CIEPLNA

Wartość cieplna świecy zapło­nowej jest to umowny miernik charakteryzujący skłonność świecy zapłonowej do prze­grzewania się podczas pracy silnika, umożliwiający ocenę prawidłowości doboru świec zapłonowych do określonych silników. Świece zapłonowe 0    zbyt małej wartości cieplnej nadmiernie się rozgrzewają tym samym ulegają przed­ wczesnemu zużyciu lub u- szkodzeniom (nadtapianie się elektrod lub końcówki izola­tora, pękanie izolatora, utrata szczelności itp.), a ponadto powodują nieprawidłowości w pracy silnika wskutek zanie­czyszczenia się elektrod i koń­cówki izolatora spiekającymi się osadami niepalnymi oraz wywoływania przedwczesnych zapłonów mieszanki.

Witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących samochodów i motoryzacji, blog ściśle związany jest z moja pasja do 4 kółek. Zamieszczam tutaj wpisy wynikającego z mojego doświadczenia. Jeśli interesuje Cie taka tematyka to zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)