ZAPŁON NISKONAPIĘCIOWY

Zapłon niskonapięciowy. Obecnie spotyka się w praktyce dwa od­mienne systemy zapłonu niskona­pięciowego wielkiej częstotliwości. Swoiste odrębności pomiędzy nimi wynikają z rodzaju zastosowanych świec zapłonowych, w związku z czym rozróżnia się transforma­torowe i. kondensatorowe układy zapłonu niskonapięciowego.Transformatorowy zapłon _ nisko­napięciowy wyróżnia się zastoso­waniem zwykłych iskrowych świec zapłonowych. Źródłem prądu ukła­du zapłonu jest iskrow­nik, którego uzwojenie wtórne dzięki współdziałaniu konden­satora wytwarza napięcie do 3000 V. Impuls wysokiego na­pięcia jest doprowadzany przez rozdzielacz o ślizgowym układzie przeniesienia między elektrodą palca a elektrodami świec zapłonowych, przez iskiernik gazowy i transformator świecowy do świecy zapłonowej.

Witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących samochodów i motoryzacji, blog ściśle związany jest z moja pasja do 4 kółek. Zamieszczam tutaj wpisy wynikającego z mojego doświadczenia. Jeśli interesuje Cie taka tematyka to zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)