WYTWARZANE IMPULSY

Iskrownik wytwarza impulsy wysokiego napięcia dzięki zmia­nom położenia pola magnetyczn ego. względem uzwojeń cewki iskrowniko­wej, czyli specjalne­go transformatora. Zależnie od, rodzaju iskrownika położe­nie pola magnetycz­nego w stosunku , do uzwojenia pierwotnego zmienia się przez: obracanie twornika, czyli ruchomej cewki iskrownikowej w polu magnetycznym nieruchomego magnesu trwałego, obracanie magnesu trwałego, czyli pola magnetycznego, względem nieruchomej cewki iskrownikowej, obracanie specjalnego komutatora magnetycznego, dzięki czemu wywołuje się zmiany pola magnetycznego nie­ruchomego magnesu trwałego względem nieruchomej cewki iskrownikowej; zwykle stosuje się układ bliźniaczy z dwóch magnesów i dwóch cewek, pomiędzy którymi wiruje element skupiający linie magnetyczne.

Witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących samochodów i motoryzacji, blog ściśle związany jest z moja pasja do 4 kółek. Zamieszczam tutaj wpisy wynikającego z mojego doświadczenia. Jeśli interesuje Cie taka tematyka to zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)