Transport kolejowy przeżywa kryzys

Transport kolejowy rozwinął się w dziewiętnastym wieku. Funkcjonuje także nazwa kolej żelazna. A na wiek dziewiętnasty mówi się wiek kolei żelaznych. Transport kolejowy był pierwszym lądowym rodzajem transportu, który umożliwiał szybki przewóz nie tylko ludzi ale różnych towarów i to na dużą skalę. W ciągu kilkudziesięciu lat rozbudowana sieć linii kolejowych, które pokryły praktycznie wszystkie kontynenty świata. Wraz z rozwojem transportu kolejowego pojawiły się złe skutki tego rozwoju. Aby zbudować tysiące kilometrów linii kolejowych trzeba był wyciąć ogromną ilość lasów. Trzeba było budować mosty, osuszać mokradła o to oczywiście niekorzystnie odbiło się na środowisku naturalnym. Poczyniono wówczas szereg niekorzystnych działań szkodzących przyrodzie. Niestety rozwój transportu wiąże się nie tylko dobrymi aspektami, ale też negatywnymi. Każdy rozwój powoduje naruszenie środowiska. Najlepiej by rozwój transportu poczyniła jak najmniejsze szkody w środowisku naturalnym. Za rozwój transportu trzeba zapłacić niestety wysoką cenę.

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)