STYCZKI PRZERYWACZY

W okresach zwierania i rozwierania pomiędzy styczkami przerywacza zachodzą wyładowania iskrowe oraz tworzy się łuk elektryczny, wywołujący zjawisko przenoszenia materiału ze styczki dodatniej na styczkę ujemną.Styczki przerywaczy obecnie wykonuje się prawie wy­łącznie z wolframu, który odznacza się wysoką temperaturą topnienia (3400 °C), znaczną wytrzymałością mechaniczną oraz dużą odpornością na elektroerozję^wskutek zjawiska przenoszenia i na oddziaływanie chemiczne par oleju. Naj­częściej styczki przerywaczy mają postać płytek wolframo­wych o średnicach 4…4,5 mm, przyspawanych punktowo lub przynitowanych do styków.

Witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących samochodów i motoryzacji, blog ściśle związany jest z moja pasja do 4 kółek. Zamieszczam tutaj wpisy wynikającego z mojego doświadczenia. Jeśli interesuje Cie taka tematyka to zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)