STEROWANIE ROZDZIELACZA

Sterowanie rozdzielacza, polegające na skracaniu lub wydłużaniu okresów czasu, w których rozdzielacz łączy za­sobnik nadciśnienia z poszczególnymi wtryskiwaczami; urządzenie wtryskowe jest dość proste, lecz poważne trud­ności wynikają z bardzo wysokich wymagań odnośnie do­kładności wykonania rozdzielacza oraz z konieczności regu­lowania ciśnienia tłoczenia paliwa do zasobnika nadciśnie­nia zależnie od częstotliwości wtryskiwania (w celu utrzy­mania niezmiennego wyprzedzenia wtryskiwania oraz sta­łego dawkowania w razie spadku lub podwyższenia prędkości biegu silnika).

Witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących samochodów i motoryzacji, blog ściśle związany jest z moja pasja do 4 kółek. Zamieszczam tutaj wpisy wynikającego z mojego doświadczenia. Jeśli interesuje Cie taka tematyka to zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)