ROZDZIELACZ ZAPŁONU

Na­tomiast przy częstotliwości zapłonów odpowiadającej pręd­kości rozruchu silnika (około 300 iskier/min) i przy napięciu zasilania stanowiącym tylko 50% napięcia znamionowego, wymaga się ciągłości iskrzenia pomiędzy elektrodami roz­suniętymi na odległość co najmniej 4 mm.Rozdzielacz zapłonu — lub ściślej aparat zapłonowy —jest głównym urządzeniem sterująco-rozdzielczym akumula­torowego układu zapłonu. Rozdzielacz zapłonu składa się zwykle z nastę­pujących podzespołów:  przerywacz obwodu pierwotnego, prze­rywający okresowo przepływ prądu przez uzwojenie pierwotne cewki zapłonowej,  kondensator, który ogranicza iskrzenie styków przerywacza i podwyższa napię­cie samoindukcji w uzwojeniu pierwo­tnym cewki żapło-‚ nowej, rozdzielacz wysokiego napię­cia przekazujący impulsy wy­sokiego napięcia od cewki za­płonowej do poszczególnych świec ‚ zapłonowych, zgodnie z kolejnością zapłonów.

Witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących samochodów i motoryzacji, blog ściśle związany jest z moja pasja do 4 kółek. Zamieszczam tutaj wpisy wynikającego z mojego doświadczenia. Jeśli interesuje Cie taka tematyka to zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)