REGULATORY

Regulator. odśrodkowy, usta- . wiający najkorzystniejsze wy­przedzenie zapłonu zależnie od chwilowej prędkości biegu silnika, -regulator podciśnieniowy, zwię­kszający dodatkowo wyprze­dzenie zapłonu proporcjonal­nie do zmniejszania się obcią­żenia silnika,   oktanoselektor, czyli urządze­nie do ustawiania wyprzedze­nia odpowiednio do odporności przeciwstukowej paliwa (licz­by oktanowej).Przerywacz służący do cy­klicznego otwierania obwo- .du pierwotnego akumula­torowego układu zapłonu  składa się ze styku stałego kowadeł- l ka, oraz styku ruchome-‚ go — młoteczka, dociska- nego sprężyną do kowa­dełka. Młoteczek jest od­pychany od kowadełka (z przezwyciężaniem oporu.

Witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących samochodów i motoryzacji, blog ściśle związany jest z moja pasja do 4 kółek. Zamieszczam tutaj wpisy wynikającego z mojego doświadczenia. Jeśli interesuje Cie taka tematyka to zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)