PRZERYWACZ ISKROWNIKA

Rozwarcie styków przerywacza i spowodowany tym nagły zanik pola magnetycznego następuje wkrótce po oddaleniu się obrzeża nabiegunnika magnesu od obrzeża nabiegunnika cewki iskrownikowej, na określoną odległość. W celu uzyskania maksymalnego
napięcia zapłonu szczelinę tę  trzeba dokładnie wyregulować. W nie­których iskrownikach zamiast regulowania wielkości szczeliny po­między nabiegunmkami magnesu i cewki iskro­wnikowej ustawia się pod odpowiednim ką­tem oś magnesu trwa­łego względem osi rdze­nia cewki iskrowniko­wej, w chwili rozwarcia styków przerywacza. Jeżeli kąt ten jest zbyt mały  lub za duży , podobnie jak w razie niewłaściwej wielkości szczeliny, wskutek ob­niżonego natężenia prą­du rozwarcia, wytwa­rzane impulsy wysokie­go napięcia są słabsze niż możliwe do uzyskania.

Witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących samochodów i motoryzacji, blog ściśle związany jest z moja pasja do 4 kółek. Zamieszczam tutaj wpisy wynikającego z mojego doświadczenia. Jeśli interesuje Cie taka tematyka to zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)