PEŁNA LICZBA LINII

Pełną liczbę linii indukcyjnych przenikających pewną po­wierzchnię s prostopadłą do kierunku linu określa się ja^0 strumień magnetyczny przypadający na tę Pow,erzc.h™f: lako jednostkę strumienia magnetycznego – tzw. makswel (Mx) — przyjmuje się strumień przenikający przez płasz­czyznę o powierzchni 1 cma, prostopadłą do linu indukcyjnych,w polu jednostajnym, w którym indukcja wynosi 1 gaus. Bezwzględna przenikalność m?gnetyczna (p) jest to sto­sunek indukcji magnetycznej do wywołującego ją natężenia pola magnetycznego, czyli B=n’H.Magnetyzm szczątkowy *). Każdy przedmiot z materiału ferromagnetycznego pod wpływem zewnętrznego pola mag­netycznego ulega intensywnemu magnesowaniu, czyli staje sie magnesem o własnym polu magnetycznym, a po ustaniu działania pola zewnętrznego zachowuje całkowicie lub czę­ściowo własności magnesu.

Witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących samochodów i motoryzacji, blog ściśle związany jest z moja pasja do 4 kółek. Zamieszczam tutaj wpisy wynikającego z mojego doświadczenia. Jeśli interesuje Cie taka tematyka to zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)