NAPIĘCIE ZAPŁONU

Maksy­malną liczbę iskier zapłonowych w ciągu minuty, którą iskrowe o energii wie­lokrotnie większej niż niezbędna do zapłonu mieszanki. Napięcie zapłonu (lub przebicia) świecy zapło­nowej, czyli napięcie konieczne do zapoczą­tkowania wyładowania iskrowego (tj. przesko­ku iskry elektrycznej między ‚ elektrodami świecy zapłonowej), za­leży od rozmaitych czynników. Najwyższe napięcie przebicia jest potrzebne w okresie roz­ruchu silnika oraz podczas jego pracy z pełnym obciążeniem (z całkowitym uchyle­niem przepustnicy w gaźniku), kiedy napełnienie cylindrów oraz końcowe ciśnienie sprężania mieszanki dochodzą do maksimum . Porównanie napięcia wytwarzanego przez urządzenie zapłonowe z wymaganym napięciem prze­bicia świecy zapłonowej pozwala na ocenę przydatności danego urządzenia zapłonowego do określonego silnika.

Witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących samochodów i motoryzacji, blog ściśle związany jest z moja pasja do 4 kółek. Zamieszczam tutaj wpisy wynikającego z mojego doświadczenia. Jeśli interesuje Cie taka tematyka to zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)