NAJWAŻNIEJSZE CECHY

Najważniejsze z nich, to:   średnica znamionowa (wymiar); średnice otworów w cy- linderkach sekcji tłoczących są znormalizowane, przy czym powszechnie stosuje się stopniowanie co 0,5 mm; pompy wtryskowe do samochodowych silników wysokoprężnych wyposaża się przeważnie w sekcje tłoczące, których cylin- derki mają średnice od 5,0 do 10,0 mm; średnice znamio­nowe podawane są zawsze w milimetrach (również i w kra­jach o calowym systemie miar),wzniesienie krawędzi sterującej, czyli skok linii śrubowej, której odcinek stanowi krawędź sterująca na główce tłoczka; przekręcenie tłoczka o określony kąt powoduje tym większą zmianę dawkowania, im bardziej stromo biegnie krawędź sterująca; wzniesienie krawędzi sterującej jest znormalizo­wane i wynosi zwykle: 10, 12, 15, 20 lub 30 mm; w razie potrzeby wzniesienie krawędzi sterującej wyznaczyć można przez odciśnięcie rozwinięcia główki .

Witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących samochodów i motoryzacji, blog ściśle związany jest z moja pasja do 4 kółek. Zamieszczam tutaj wpisy wynikającego z mojego doświadczenia. Jeśli interesuje Cie taka tematyka to zapraszam do czytania!