Kategoria: Samochody od A do Z

ZALEŻNIE OD PRZEZNACZENIA

Regularny jałowy bieg nagrzanego silnika, zapewnia urzą­dzenie biegu jałowego, korygujące działanie regulatora pod­ciśnieniowego w okresie zupełnego przymknięcia przepustnic dławicy nastawnej (zwolnienia pedału przyspieszenia). Zależnie od przeznaczenia (rodzaju silnika) urządzenie biegu jałowego albo wzbogaca mieszankę umożliwiając dopływanie powietrza atmosferycznego do przeponowego wybieraka

POŚREDNIE DZIAŁANIE

Urządzenie SIMMS pośredniego działania jest przeznaczone do wtryskowego zasilania benzyną silnika o niewielkiej pojemności skokowej. Instalacja składa się z pompy wtry­skowej i jednego wtryskiwacza rozpylającego paliwo za przepustnicą dławicy nastawnej , przy czym pod­zespoły pomocnicze odznaczają się wybitną prostotą kon­strukcji.Zadania

ZA POMOCĄ DŹWIGNI

Dawkowanie pompy wtryskowej zmienia się przez przekręcanie za pomocą dźwigni sterującej wałka mimośrodowego, o który opiera się zawór wlotowy, co opóźnia lub przyspiesza odcinanie połączenia pomiędzy komorą ciśnieniową i kanalikami wlotowymi (czyli zmienia czynną długość skoku popychacza, wykorzystywaną do tło­czenia

URZĄDZENIE SU

Urządzenie SU stosowane jest w rozmaitych wersjach (po­dobnych do instalacji SU do zasilania silników lotniczych) w osprzęcie silników samochodów osobowych i ciężarowych, zwłaszcza wojskowych. Paliwo jest rozpylane w rurze ssącej lub w kanałach ssących, prowadzących do poszczególnych cylindrów. Wielosekcyjna pompa wtryskowa

CHWILOWE DAWKOWANIE

Chwilowe dawkowanie reguluje suwak sterujący, który prze­suwając się poosiowo skraca lub wydłuża skoki tłoczków w cylinderkach. Suwak sterujący ustawia się zawsze odpo­wiednio do chwilowej różnicy ciśnień oleju po obu stronach tłoczka regulatora. Wnętrze pompy wtryskowej wypełnia całkowicie olej tłoczony pod

PŁYTKA UPUSTOWA

Płytka upustowa zbliża się do wałka napędo­wego lub oddala od niego odpowiednio do zmian objętości wypełnionej azotem puszki regulacyjnej, w której panuje takie samo podciśnienie jak w rurze ssącej pracującego silnika. Wnętrze puszki jest połączone z umieszczonym w ru­rze ssącej

ZAWARTOŚĆ PALIWA

Zawartość paliwa w mieszance zasysanej do cylindrów regu­luje się przez zmienianie chwi­lowej wydajności pompy zasi­lającej. Podczas pracy silnika, odpowiednio do chwilowego podciśnienia w rurze ssącej, reostat steruje natężenie prądu dopływającego do silnika napędowego pompy zasilającej. Ciśnienie wtryskiwania zmienia się w

W RÓŻNYCH WERSJACH

Urządzenie RAMJET (iub RÓĆHESTER) w różnych wer­sjach znajduje zastosowanie jako osprzęt silników cztero- suwowych, głównie ośmiocylindrowych, do samochodów osobowych i ciężarowych. Paliwo jest wtryskiwane w spo­sób ciągły do kanałów ssących w głowicach cylindrów. Paliwo ze zbiornika doprowadza do pompy wtryskowej

POMPA WTRYSKOWA

Pompa wtryskowa napędzana jest za pośrednictwem wałka giętkiego przez wałek napędowy rozdzielacza zapłonu. Podczas pracy silnika z pełnym obciążeniem ciśnienie w prze­wodach prowadzących do wtryskiwaczy dochodzi do 14 kG/cma. Uruchamianie silnika ułatwia-elektromagnetyczne urządze­nie rozruchowe, działające jedynie w okresie włączenia roz­rusznika, którego

RÓŻNICA CIŚNIEŃ

W miarę na­grzewania się silnika wzrasta różnica ciśnień działająca na przeponę po­mocniczą, dzięki ‚ czemu przekręca ona wspornik dźwigni ustalającej — umożliwiając tłoczkowi  upusto­wemu zajmowanie coraz wyższych położeń i przepuszczanie coraz większych ilości paliwa do komory pływakowej. Po­nadto omawiany układ