BEZ WZGLĘDU NA WERSJĘ

Sterowanie dawkowaniem sekcji tłoczącej L’ORANGE, bez względu na wersję, polega na przekręcaniu tłoczka w cylin­derku, wskutek czego wcześniej lub później kończy się tłoczenie paliwa do wtryskiwacza. Początek tłoczenia jest stały i nie zależy od ustawienia tłoczka w cylinderku.System PAL (Motorpal, CSRS).Sposób działania i sterowania dawkowaniem sekcji tłoczą­cych — jak system BOSCH.Jedyną charakterystyczną od­rębnością konstrukcyjną sekcji tłoczących PAL jest oryginal­ne wykonanie tłoczków, zao­patrzonych w nasadzane i za- walcowane zabieraki o poje­dynczych lub podwójnych śliz- gaczach . Nato­miast rodzaje i kształty geome­tryczne główek tłoczków i cy- linderków sekcji tłoczących PAL oraz BOSCH, podobnie jak i szczegóły znacznej więk­szości części urządzeń wtrysko­wych, są dokładnie jednakowe.

Witam Cię na moim blogu! Znajdziesz tutaj wiele informacji dotyczących samochodów i motoryzacji, blog ściśle związany jest z moja pasja do 4 kółek. Zamieszczam tutaj wpisy wynikającego z mojego doświadczenia. Jeśli interesuje Cie taka tematyka to zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)